603 708 628

Finansowanie zakupu klinowych rusztowań elewacyjnych

Dzięki środkom otrzymanym z dotacji unijnych mniejsze firmy mogą bez problemu wkroczyć na rynek. W przypadku branży budowlanej fundusze można wykorzystać na zakup rusztowań, które są niezbędne podczas wykonywania prac na wysokości. Co należy zrobić, aby otrzymać wsparcie?

Jak uzyskać środki unijne na zakup rusztowań?

 

Dzięki środkom otrzymanym z dotacji unijnych mniejsze firmy mogą bez problemu wkroczyć na rynek. W przypadku branży budowlanej fundusze można wykorzystać na zakup rusztowań, które są niezbędne podczas wykonywania prac na wysokości. Co należy zrobić, aby otrzymać wsparcie?

Warunkiem jest złożenie stosownego wniosku o przyznanie pomocy finansowej.

Dokument powinien zawierać wszystkie podstawowe informacje o wysokości kwoty wnioskowanych środków, naszym źródle finansowania, przeznaczeniu uzyskanego wsparcia, charakterze naszej działalności gospodarczej, a także o potencjalnych efektach wynikających z jej prowadzenia. Niezbędny jest również biznesplan, należy jednak pamiętać, by informacje w nim naniesione, pokrywały się z tymi we wniosku.

Zgodność danych jest niezwykle istotna, bo jeśli nie będą spójne, to nasz wniosek może zostać od razu odrzucony.

Pamiętajmy też, by w poszczególnych punktach odnieść się jedynie do wymaganych informacji. A w związku z tym, by dobrze określić ewentualne koszty i wpływy, warto wcześniej sprawdzić oferty sprzedaży rusztowań elewacyjnych, niezbędnych do prowadzenia przyszłej działalności.

Należy wiedzieć, że największe szanse na uzyskanie środków finansowych, mają mniejsze przedsiębiorstwa z miejscowości nieprzekraczających 5 tysięcy mieszkańców.

 

Dlaczego warto skorzystać z leasingu fabrycznego?

 

Niektóre firmy - także firma Irleh Lisiewicz - oferują tzw. leasing fabryczny, który pozwala w ułatwiony sposób finansować zakup sprzętu, w naszym przypadku klinowego rusztowania elewacyjnego. Zaletą tego rozwiązania są niewygórowane wymagania, które z reguły dotyczą tylko kwestii uzgodnienia kwoty kaucji, a także złożenia pisemnego zamówienia. Z racji tego, że prowadzimy firmę, konieczne będzie również przedstawienie oryginalnych dokumentów - NIP, REGON, KRS, a także zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o naszym niezaleganiu z płatnościami. Procedura jest nieskomplikowana i można ją zamknąć w zaledwie jeden dzień.

Jeśli szukasz pomocy w uzyskaniu środków unijnych, lub informacji o leasingu fabrycznym, zapraszamy na stronę irleh.pl. Serdecznie polecamy!

0
Feed