Leasing fabryczny maszyn 0% - RATY! 

Jeżeli brak Ci gotówki na zakup maszyny, proponujemy tzw. leasing fabryczny

Zasady:
1. Wpłacasz kaucję w wysokości 30% ceny brutto (jednak nie mniej niż 5 tysięcy złotych) i zamawiasz maszynę, zgodnie z własnymi potrzebami. Maszyna będzie gotowa do odbioru za około 4 tygodnie.
2. Po odbiorze maszyny, przez okres siedmiu miesięcy dzierżawisz ją, płacąc co miesiąc 10 % wartości brutto i otrzymujesz fakturę za dzierżawę.
3. Po zakończeniu siedmiomiesięcznej dzierżawy kupujesz posiadaną maszynę za kwotę wcześniej wpłaconej kaucji i otrzymujesz fakturę.

Uwaga: Możliwa inna opcja w/g bezpośrednich uzgodnień. Masz pytania, prosimy o kontakt.

Korzyści dla kupującego:
1. Aby uzyskać maszynę wystarczy posiadać tylko uzgodnioną część ceny na kaucję.
2. Kwoty z faktur za dzierżawę natychmiast wchodzą w koszty.
3. Amortyzacji podlega tylko kwota, za którą kupujesz maszynę (kwota kaucji początkowej).
4. Nie zapłacisz żadnych odsetek ani opłat (ukrytych kosztów).

Co należy zrobić?
1. Złożyć pisemne zamówienie i wpłacić kaucję.
2. Przedstawić oryginały:

  • NIP
  • REGON
  • KRS (lub inny dokument organu rejestrującego)
  • Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z płatnościami

3. Podpisać umowę najmu przez osoby uprawnione (zgodnie z w/w dokumentami) do zaciągania zobowiązań.
4. Odebrać maszynę.

Uwaga: Całą procedurę można wykonać w ciągu jednego dnia.

ZOBACZ RÓWNIEŻ: