Dokumenty które otrzymasz

Kupujący rusztowanie otrzymuje następujące dokumenty:

  • deklarację producenta o zgodności rusztowania z normami PN-M-47900-1 oraz PN-M-47900-2 (normy zharmonizowane z dokumentem europejskim EN 12811-1:2004-03),
  • dokumentację techniczno ruchową (DTR).

Są to jedyne wymagane przez przepisy dokumenty, które musi posiadać użytkownik rusztowania.

 

UWAGA:

  • Znak CE. Rusztowania nie podlegają oznakowaniu znakiem CE ponieważ nie są jeszcze objęte tzw. Dyrektywami Nowego Podejścia Unii Europejskiej.
  • Znak B. Z dniem 01.05.2004 przestała obowiązywać ustawa o certyfikacji wyrobów, która określała zasady funkcjonowania znaku B. Znak B aktualnie nie ma żadnej mocy prawnej.