Leasing fabryczny rusztowań 0% - RATY!

Jeżeli brak Ci gotówki na zakup rusztowania, proponujemy tzw. leasing fabryczny

Zasady:
1. Wpłacasz kaucję w wysokości 30% ceny brutto i otrzymujesz rusztowanie zgodnie z własnymi potrzebami.
2. Przez okres siedmiu miesięcy dzierżawisz rusztowanie, płacąc co miesiąc 10 % wartości brutto i otrzymujesz fakturę za dzierżawę.
3. Po zakończeniu siedmiomiesięcznej dzierżawy kupujesz posiadane rusztowanie za kwotę wcześniej wpłaconej kaucji i otrzymujesz fakturę.

Uwaga: Możliwa inna opcja w/g bezpośrednich uzgodnień. Masz pytania, prosimy o kontakt 603-708-628.
W leasingu 0% nie obowiazują rabaty.

Korzyści dla kupującego:
1. Aby uzyskać rusztowanie wystarczy posiadać tylko uzgodnioną część ceny na kaucję.
2. Kwoty z faktur za dzierżawę natychmiast wchodzą w koszty.
3. Amortyzacji podlega tylko kwota, za którą kupujesz rusztowanie (kwota kaucji początkowej).
4. Nie zapłacisz zadnych odsetek ani opłat (ukrytych kosztów).

Co należy zrobić?
1. Złożyć pisemne zamówienie.
2. Przedstawić oryginały:

  • NIP
  • REGON
  • KRS (lub inny dokument organu rejestrującego)
  • Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z płatnościami

3. Podpisać umowę najmu przez osoby uprawnione (zgodnie z w/w dokumentami) do zaciągania zobowiązań.
4. Wpłacić kaucję.
5. Odebrać rusztowanie.

Uwaga: Całą procedurę można wykonać w ciągu jednego dnia.

ZOBACZ RÓWNIEŻ: