603 708 628

Najczęstsze błędy przy eksploatacji rusztowań

Bezpieczeństwo na placach budowy stanowi niezmiennie jeden z najistotniejszych aspektów zarówno dla pracowników, jak i osób odpowiedzialnych za nadzór nad realizacją projektów. Jednym z ważnych elementów zapewniających optymalne warunki pracy na wysokości są rusztowania. Ich prawidłowa eksploatacja jest zatem niezbędna dla uniknięcia wypadków i zagwarantowania ciągłości robót. Należy wiedzieć, że błędy w użytkowaniu tego typu konstrukcji są stosunkowo częste i mogą prowadzić do poważnych konsekwencji. Wynikają one zarówno z niedostatecznej wiedzy na temat właściwego montażu, jak i braku świadomości dotyczącej bieżącej konserwacji oraz inspekcji.

 

Jakich błędów unikać podczas użytkowania rusztowań?

 

Zasadnicze znaczenie ma dokładne zapoznanie się z maksymalnym obciążeniem, jakie może wytrzymać rusztowanie, zanim zostanie ono wzięte do użytku. Jest to proces, który wymaga dokładnego obliczenia łącznej wagi materiałów, sprzętu oraz osób, które będą korzystały z konstrukcji w jednym momencie, a następnie zestawienie wyników z maksymalnym dopuszczalnym ciężarem określonym przez producenta.

 

Modyfikacje rusztowania powinny być przeprowadzane wyłącznie przez wykwalifikowanych montażystów posiadających odpowiednie certyfikaty. Samowolne usuwanie zabezpieczeń, lub elementów konstrukcyjnych może skutkować zawaleniem się rusztowania, stwarzając poważne ryzyko dla zdrowia i życia osób znajdujących się w pobliżu. Dlatego nawet jeśli konstrukcja rusztowania jest nieskomplikowana, a producent zadbał, aby montaż nie sprawiał trudności, to ze względów bezpieczeństwa powinno ono być rozstawiane wyłącznie przez wykwalifikowanych, przeszkolonych pracowników.

 

Przemieszczanie rusztowania, podczas gdy znajdują się na nim osoby, stanowi duże zagrożenie, także w przypadku konstrukcji mobilnych. Przemieszczanie rusztowania powinno być przeprowadzane jedynie na gruntach, które są odpowiednio przygotowane - wypoziomowane, utwardzone i odwodnione, aby zapewnić pełne bezpieczeństwo operacji i uniknąć uszkodzenia konstrukcji.

 

Nieodpowiednie użytkowanie rusztowań stanowi poważne zagrożenie, które może narazić na szwank zdrowie i życie zarówno pracowników, jak i osób przypadkowo znajdujących się na placu budowy. Z tego względu ważne jest przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz innych wytycznych omówionych wcześniej, aby zapewnić optymalne wykonywanie prac na wysokości. Nasza firma oferuje kompleksowe usługi związane z produkcją rusztowań i zawsze działamy z naciskiem na zachowanie najwyższych standardów bezpieczeństwa.

0
Feed