603 708 628

Wymagania dotyczące posadowienia rusztowania

Wykonywanie prac budowlanych na wysokości nie jest możliwe bez postawienia odpowiedniej konstrukcji, która składa się z poziomych i pionowych słupów wraz z umieszczonymi na nich pomostami. By zapewnić właściwy montaż poszczególnych części, należy spełnić wymagania dotyczące posadowienia rusztowania. Błędy pod tym względem mogą utrudnić wykonywanie prac, a w konsekwencji stworzyć zagrożenie dla bezpieczeństwa z uwagi na niestabilność konstrukcji.

 

Jak posadowić rusztowanie?
Pierwszą kwestią związaną z wymaganiami, którą należy wziąć pod uwagę, jest nierówność podłoża i jego specyficzne właściwości - konieczne jest odpowiednie wyprofilowanie oraz stabilizacja podłoża. Istotne jest również zapewnienie spadku wód opadowych. Umożliwienie wodzie odpływu chroni przed naruszeniem przygotowanego wcześniej podłoża. W przypadku stawiania rusztowania na gruncie, należy dobrać podkłady odpowiednio pod względem ich wielkości - muszą one spełniać wymagania dotyczące nośności (minimalne 0,1 Mpa). Przy podłożu konstrukcyjnym konieczne jest dokładne obliczenie, jakie obciążenie dana konstrukcja jest w stanie znieść.

 

Drugą kwestią związaną z wymaganiami posadowienia jest właściwe umiejscowienie podkładów. Zwykle umieszczamy je prostopadle do ścian zewnętrznych budynku (w określonych sytuacjach dozwolone jest równolegle). Mocno pochylony teren (o więcej niż 6 stopni) wymaga użycia dodatkowych elementów - tarasów i ram wyrównawczych, które pozwalają na to, by posadowić konstrukcję 5 cm od ściany budynku.

 

Bezpieczeństwo na pierwszym miejscu
Posadowienie rusztowania na powierzchni dróg, chodników dla pieszych czy ulic, wymaga wykonania czynności związanych z zachowaniem bezpieczeństwa. Po uzyskaniu wymaganej zgody władz terenowych, które odpowiadają za dany obszar, należy postawić poręcze, ogrodzenia, tablice ostrzegawcze i inne elementy w celu zadbania o ochronę osób przechodzących.

 

Takie rusztowanie powinno zapewnić prawidłowość wykonywania prac, a także zagwarantować bezpieczeństwo.

 

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym opisem montażu rusztowań typu klin.

0
Feed