Maszyny obuwnicze

IR38 Dystrybutor kleju

(30% oszczędności kleju)

Zastosowanie:
Urzadzenie służy do rozprowadzania z jednego miejsca na kilka stanowisk roboczych klejów rozpuszczalnikowych (chloroprenowych, poliuretanowych) a takze wodnych. Stosowanie klejów z utwardzaczem jest możliwe, ale nie zalecane z uwagi na konieczność uciążliwego przemywania dystrybutora.

 

Zalety stosowania dystrybutora (przy stosowaniu klejów jednoskładnikowych):

 

- Poprawa jakości klejenia
Wskutek dobrego wymieszania kleju mieszadłem , działaniem pompy oraz zapewnieniu odpowiedniej temperatury kleju uzyskuje się jego optymalną gęstość i skład chemiczny. Wynikiem tego są najkorzystniejsze parametry kleju które są przez cały czas takie same.

- Oszczędność kleju
Skutkiem utrzymania przez cały czas takiej samej gęstości kleju a tym samym nie zwiększania grubości nakładanej warstwy klejowej , znacznego ograniczenia parowania rozpuszczalników , wyeliminowania powstawania odpadów stałych i ciekłych można uzyskać do 30% oszczędności kleju.

- Oszczędność czasu pracy
Obsługa dystrybutora polega na załadowaniu pojemnika z klejem ok. 15 kg do urządzenia oraz opuszczenia mieszadła wraz z pokrywą i dalej urządzenie przesyła klej na poszsczegółne stanowiska pracy. Klej w całym układzie tj dystrybutor , instalacja rozprowadzająca, dozowniki może przebywać aż do całkowitego spracowania tj wiele dni.

- Poprawa warunków p.poż i bhp
Hermetyzacja instalacji , ograniczenie częstotliwości operowania otwartymi pojemnikami , minimalne średnice misek klejowych dozowników powodują małe parowanie rozpuszczalników. Brak resztek kleju na koniec pracy oraz suchej pozostałości kleju na miskach klejowych.

 

Spełnia wymogi CE. Zapewniamy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

Parametry techniczne maszyny: